Klachten


Wat te doen bij een eventuele klacht ?


Het is natuurlijk vervelend als u een klacht heeft over de dienstverlening zoals u die ervaren heeft. 

We vinden het uiteraard erg vervelend als je een klacht hebt over een bepaald product.

Daarom doen we er alles aan om deze binnen een termijn van 2 weken op te lossen.

Waar we altijd heel hard voor werken is om onze klanten zo tevreden mogelijk te houden en klachten te vermijden.

Zijn die er toch, dan proberen we daar ook van te leren voor de toekomst.

Heb je een klacht neem dan contact met onze klantenservice.

 

Na ontvangst van de klacht krijg je van ons een ontvangstbevestiging en zullen we deze binnen 14 dagen beantwoorden.

Mocht het meer tijd nodig hebben dan zullen we je hiervan op de hoogte stellen.

Mocht de bemiddelingspoging om enige reden niet tot een bevredigende oplossing leiden,

dan bestaat de mogelijkheid om het geschil voor te leggen aan de Geschillencommissie (SGC) van het Webshop Keurmerk.